fotoIng. arch. Vojtěch Kopal:

datum narození: 4. duben 1977

titul: autorizovaný architekt
obor architektura (A.1)
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKA pod číslem 4484

České vysoké učení technické, fakulta architektury
absolutorium r. 2005

IČ 757 95 175
Sídlo firmy: Horní Žďár 104, 544 66 Hajnice

Odborná praxe:

ATIP, a.s. (2007 - 2014)

Break Point spol. s r.o. (2005 - 2007)

A-trend spol. s r.o. (2003 - 2004)

 

Ing. Petra Černá:

titul: inženýr

České vysoké učení technické, fakulta stavební, obor pozemní stavby, specializace stavební fyzika
absolutorium r. 2008

Odborná praxe:

BAK a.s. (2011 - 2015)

A.W.A.L. s.r.o. (2008 - 2011)

 

Ing. Jakub Kiska:

datum narození: 16. leden 1982

titul: autorizovaný inženýr
květen 2012 - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0602374

České vysoké učení technické, fakulta stavební
absolutorium r. 2008

Odborná praxe:

ATIP, a.s. (2008 - 2014)

Archikon A s.r.o. (2005 - 2008)

 

Činnost:

Podle povahy zakázky ateliér spolupracuje s řadou odborníků ve svém oboru. Poskytujeme poradenství a projektové práce v oboru architektura a pozemní stavby, statika staveb, požárně bezpečnostní řešení staveb, technika prostředí staveb. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budov. Ke všem projektům zajišťujeme dodání výkazu výměr a rozpočtu. Projekty zpracováváme ve všech stupních výkonových fází.

 

Motto:

Nejdůležitější hodnotou, již je dobré k sobě přizvat, je ohleduplnost, která propojuje staré a nové. Tak nejlépe zachováme čitelnost a dotkneme se kontextu věcí z té pravé strany.